Bijen- en biodiversiteitscrisis

bumble bee

De Bijenkolonies in Europa, Amerika en over de hele wereld staan onder zware druk. Bijenhouders in de VS en Europa kampen met 30% of meer ‘Bijenkorf – verliezen’ dan wat normaal wordt beschouwd.  Maar ook de wilde bijen en insecten hebben het lastig. Deze ‘bestuivingscrisis’  kan de wereldvoedselvoorraad in gevaar brengen.

Want één van de drie happen van het voedsel dat je eet is afhankelijk van insecten- en bijenbestuivingen, en maar liefst 100 van de belangrijkste voedingsgewassen in de wereld kunnen niet zonder bestuiving.

De bijen dus zijn van vitaal belang voor de diversiteit van onze gewassen en voedselveiligheid, als de bijen verdwijnen op aarde zou de mens slechts vier jaar over hebben om te leven ‘ (Albert Einstein)

(bron Yale.edu)


De oorzaak

De klimaatverandering, de uitbreiding van de steden, het verlies van biodiversiteit en de landbouw zetten druk op de bijen en insectenpopulaties. De groene agrarische revolutie begon in 1930 en produceerde onze weelderige voedselrijkdom en maakte een verdubbeling van de wereldbevolking in de laatste vier decennia mogelijk. Jammer genoeg blijkt dit landbouwmirakel niet zo geweldig ‘groen’.

Agriculture

Het uitbundig gebruik van chemicaliën en technologie eisen hun tol vandaag. De verschraling van bodem en gewasbiodiversiteit, verontreiniging van grondwater, zuurstof afname, energiegebruik, broeikasgassen, eutroficatie van beken, rivieren en kust, marine ecosystemen, vragen een nieuwe aanpak om met onze natuurlijke hulpbronnen om te gaan.

Comments are closed